De Veste

Welkom!

Dit is de site voor (huidige, toekomstige en ex-)bewoners en gebruikers van De Veste op IJburg.

Omdat het aantal van 2 ledenvergaderingen per jaar te weinig is om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang van een aantal zaken en ontwikkelingen, heeft het bestuur van Vereniging van Eigenaren De Veste het initiatief genomen tot deze site . Het doel is het bieden van een platform waar iedereen die iets te maken heeft met De Veste informatie kan vinden en geven. Door je aan te melden als gebruiker en in te loggen kun je actief bijdragen aan deze site door bv. berichten te plaatsen en de agenda bij te werken met leuke evenementen. Klik op “Registreren” rechtsboven om je aan te melden.

Heb je ideeën of opmerkingen over deze site, mail dan naar webmaster@devesteijburg.nl.

VvE De Veste

VvE De Veste is de vereniging die de belangen van eigenaren behartigt en wordt vertegenwoordigd door het VvE-bestuur. Het bestuur wordt voor de periode van 3 jaar gekozen door de algemene ledenvergadering. Deze komt in principe 2 keer per jaar bijeen.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen. Daarnaast zijn er diverse commissies (zie onder Leefbaarheid voor enkele voorbeelden). Sommige zijn tijdelijk, andere bestaan permanent. Heb je interesse om mee te doen in het bestuur of in een commissie, stuur dan een email naar info@devesteijburg.nl.

Leefbaarheid

IJburg is een wijk in opbouw, waardoor bepaalde voorzieningen nog niet aanwezig zijn. Daarnaast blijken bepaalde zaken niet te functioneren zoals bewoners dat graag zouden willen. Speerpunt van het bestuur in de komende jaren is daarom de leefbaarheid in De Veste te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Dit betekent dat de meeste bestuursleden zich hiermee bezig houden, in de leefbaarheidscommissie.

De belangrijkste taken van deze commissie zijn het signaleren van problemen, het aandragen van oplossingen en het bewaken van de voortgang van de voorgestelde oplossingen. Veel tijd is gereserveerd voor het contact met stadsdeel Zeeburg, de politie of De Alliantie (als grootste vertegenwoordiger van bewoners en huurders van bedrijfsruimten).

De huismeester (Erik) is dagelijks aanwezig om storingen (bv. verlichting in de openbare ruimten) te verhelpen en allerlei onderhoud te verrichten.  Storingen kunnen worden gemeld bij de beheerder, Munnik Beheer, via telefoon 023-5631403 of beheer@munnik-vve.nl.
Er is ook een technische commissie ingesteld die kleine storingen kan verhelpen en voor grotere storingen professionele hulp in kan schakelen.